LES FOSSES DEL CEMENTIRI DE TARRAGONA fossa 1   fossa 2   fossa 3

    En el cementiri de Tarragona existeixen tres fosses comunes en les quals hi descansen els cossos de per-sones afusellades, mortes a les presons o als hospi-tals degut a les deplorables condicions que patiren, un cop finalitzada la guerra civil espanyola, assassinades com un acte repressor pel fet d’haver defensat la lega-litat republicana.

    Entre els mesos de gener de 1939 i el desembre de 1948, el nombre de persones mortes fou de 771, les quals varen ser en-terrades al cementiri de Tarragona en nínxols o a les fosses comunes.

    Les fosses les podeu veure identificades en el plà-nol amb els números 1, 2 i 3, les dues primeres dignifi-cades i senyalitzades gràcies a les gestions dutes a terme pel Fòrum.

    La fossa núm. 1, la més gran, memorial a les víc-times mortes, conté més de 700 cossos.

    A les fosses núm. 2 i núm. 3 hi ha 14 làpides que ens han permès conèixer les dades d’algunes de les persones enterrades allí.

    Els noms dels difunts allí enterrats agrupats per fosses i relacionats alfabètica-ment són els que figuren en el desplegable adjunt.
 

SENYALITZACIÓ I DIGNIFICACIÓ
    El dissabte 13 de juliol de 2019 tingué lloc al cementiri de Tarragona l’Acte de senyalització provisional de les fosses republicanes organitzat pel Fòrum amb la participació de diferents familiars de les víctimes (fosses núm. 2 i núm. 3 del plànol).

  Detall de les fosses núm. 2 i 3 amb la senyalització definitiva.  

    Com ja hem dit, en aquestes dues fosses s’hi troben les làpides de 14 de les 771 víctimes enterrades al cementiri de la ciutat mortes per defensar el govern legal de la República Espanyola.

    Fruit de les gestions fetes pel Fòrum, el 14 de març de 2020 l’Ajuntament dugué a terme l’Acte de dignificació i senyalització com a espais de la memòria de dues fosses comunes del cementiri de Tarragona.fossa 1   fossa 2   fossa 3